Kørselsloggen er din personlige kørselsbog, hvor du kan få oplysninger om følgende funktioner: 

  • Tracking af køretøjet
  • SKATs kørebog
  • Økoindex
  • Risikoindex

Tracking af køretøjet

Applikationen viser online positionen af din bil på et kort. Hertil kan du se bilens historik, som kan vises et valgfrit antal timer tilbage. 

Du kan også definere dine egne regler, forstået på den måde, at du kan optegne områder på kortet og bede systemet om at holde øje med din bil i relation til denne zone og eventuelt et tidsrum. Applikationen vil herefter informere dig med en e-mail eller SMS, hvis dine regler træder i kraft  - f.eks. hvis du er kørt ind i et bestemt område.

SKATs kørebog

Applikationen genererer automatisk en kørebog, der opfylder SKATs krav til kørselsregistrering. Det vil sige, at alle ture registreres med tidspunktet for start og stop, start- og slutadresse samt distance. Efter afsluttet tur har du adgang til din kørebog, hvor du kan sammenlægge ture, markere ture med ”privat”/”arbejde” og påføre navn på den, som kørte bilen på den tur. Du kan også tagge alle ture med diverse mærker/tags, som er helt valgfrie – du opbygger løbende dit udvalg af tags. På hver tur kan du yderligere tilknytte en fritekstbeskrivelse - f.eks. 'arbejde', 'indkøb', 'hente/bringe' e.l. 

Økoindex

Applikationen hjælper dig med at minimere dit brændstofforbrug. Der er altså fokus på økonomisk kørsel, da økoindexet giver dig et billede af, hvor miljørigtigt du kører. Økoindexet opgøres hvert sekund, men sammenregnes først ved hver endt tur. Der gives en karakter mellem 0 og 10, hvor 10 er den mest miljøvenlige kørsel. Det, der spiller ind, er, hvor kraftige dine accelerationer er, samt hvor hurtigt du kører. Baggrunden for det er, at stor variation i hastigheden, dvs. mange accelerationer, spiller kraftigt ind på energiforbruget. Samtidig betyder hastigheden meget, da vindmodstanden vokser kraftigt med en stigende hastighed.

Risikoindex

Risikoindexet giver et bud på, hvor risikobetonet din kørsel er. Resultatet opgøres pr. tur og vises med en karakter mellem 0 og 10, hvor 10 er den pæneste kørsel. Det, der betyder noget her, er, hvor kraftigt du accelererer fremad og til siden, samt hvor kraftigt du bremser. Dette kombineres med din hastighed. Jo højere hastighed, desto mere risikable er de enkelte handlinger. Der ses bort fra helt lave hastigheder, forbi nedkørsler fra fortove, overkørsel af kantsten og andet giver store accelerationer ved lave hastigheder, der ikke er farlige.

Som bilist kan du af og til blive nødt til at foretage en kraftig opbremsning eller undvigelsesmanøvre til siden, og derfor vil risikoindexet ikke bedømme din kørsel ud fra den enkelte opbremsning, men ud fra din samlede kørsel. Hvis du ofte laver kraftige opbremsninger, vil det kunne ses på din karakter for hele turen, hvorimod en enkelt kraftig opbremsning på hele turen ikke vil have indvirkning på din karakter.

På denne måde straffer/belønner systemet den generelle adfærd snarere end den enkelte hændelse, der ikke siger meget om din generelle kørselsadfærd.

Kørselsloggens funktioner

1) Først kan du på kortet se, hvordan ITS Platformen registrerer de kørte ture med start- og sluttidspunkt. Du kan også i bjælkerne under kortet se tidspunkt, start- og slutadresse og distance på de kørte ture. Her har du som nævnt også mulighed for at tilføre tags til de givne ture.

2) Dernæst viser farverne for den markerede tur på kortet, hvor hurtigt du har kørt. Den grønne farve betyder, at der er kørt mellem 0-50 km/t, blå 50-80 km/t, lilla 80-110 km/t, rød 110-130 km/t og sort 130-? km/t.