InnBoxens opgave er at fungere som bindeled mellem ITS serveren, den enkelte bil samt bilens fører. InnBoxen er en mobil enhed, der monteres under instrumentbrættet i bilen, så den ikke er synlig. Monteringen vil ske med kraftigt dobbeltklæbende tape. Når bilen er i bevægelse, vil InnBoxen rapportere position og hastighed til serveren, der dermed får mulighed for at inddrage disse data i de applikationer, som du som bilist gør brug af. Informationerne behandles i InnBoxen og vil blive kommunikeret til føreren af bilen. 

InnBoxen bliver udviklet af Inntrasys og er en mobil platform, der er udviklet målrettet mod afvikling af mobile ITS services. Dedikerede services og applikationer kan afvikles på InnBoxen gennem et sæt åbne interfaces. InnBoxens mobile platformsarkitektur udgør sammen med ITS serveren en sammenhængende og yderst fleksibel ITS infrastruktur. Platformen indeholder de teknologier, der er en forudsætning for produkter, der skal leve op til relevante krav fra EU. InnBoxen indeholder desuden en række andre teknologier og sensorer til understøttelse af avancerede ITS services, deriblandt "bil til bil" samt "bil til infrastruktur"-kommunikation. Den har et trafiksikkert kommunikationsinterface til køretøjets chauffør og er samtidig nem og dermed billig at eftermontere. InnBoxene kan løbende opdateres med nye applikationer og funktioner via GPRS.