ITS Backend Serveren udgør hjertet i ITS Platformen. Serverens opgave er at indsamle, behandle og videresende trafikinformationer. Serveren sidder midt i infrastrukturen, hvor den på den ene side kommunikerer med alle de mobile enheder (InnBoxene) via et sikret lukket APN netværk (Access Point Name) og på den anden side med brugerne via sikrede forbindelser over Internettet eller telenettet (SMS). 

Serverens hovedopgave er at være den platform, alle applikationerne bygger oven på. Den sørger således for, at en applikation kan kommunikere med InnBoxene, modtage indsamlede data fra bilerne og sende kontrolbeskeder den anden vej, hvis applikationen skulle have brug for dette. Serveren holder styr på alle biler og brugere – hvilke rettigheder brugerne har, og hvilke services der stilles til rådighed. Endvidere er det serverens opgave at holde styr på InnBoxenens konfiguration – hvilken software skal ligge på enheden, hvilke applikationer, hvordan er den basale funktionalitet konfigureret? 

En åben platform for ITS

Begrebet ”platform” er valgt for at signalere, at det samlede system kan bruges til at afprøve nye spændende ITS idéer. Platformen er således både serveren, de mobile enheder og kommunikationsinfrastrukturen. Dette betyder også at en applikation typisk vil bestå af noget programmel i den mobile enhed, noget databehandling i serveren og en WEB applikation på brugerens PC eller smartphone. WEB applikationen kan også hostes af serveren. 

ghTrack, som er den generiske GateHouse tracking Platform Backend serveren er bygget på, stiller en værktøjskasse til rådighed, således at applikationer nemt og hurtigt kan bygges og hostes. Den helt simple løsning, nemlig at få en datastrøm, er naturligvis også en mulighed. Serveren giver endvidere mulighed for at applikationerne kan sende e-mails eller SMS-beskeder til brugerne af applikationerne. 

For at eksemplificere anvendeligheden af Platformen implementerer projektet en række testapplikationer, som du kan læse mere om her på websiden. De store mængder data, der genereres gennem projektet, vil blive anvendt til forskellige forskningsprojekter. Serveren faciliterer denne forskning ved at give adgang til historiske data. Serveren er baseret på ghTrack, som er en generisk tracking platform, der allerede anvendes i mange maritime overvågningsløsninger for kystvagter over hele verden. Platformen finder også anvendelse i komplekse tracking og monitoreringssystemer og i forbindelse med flådestyring i større transportvirksomheder.